Раздзелы сайта

Галоўная

Правілы ўнутранага распарадку

ПРАВІЛЫ

ўнутранага распарадку для навучэнцаў установы адукацыі

«Смілавіцкі дзяржаўны аграрны каледж»

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1. Сапраўдныя правілы ўнутранага распарадку для навучэнцаў (далей – правілы) распрацаваны ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, тыпавымі правіламі ўнутранага працоўнага распарадку, статутам установы адукацыі "Смілавіцкі дзяржаўны аграрны каледж".

1.2. Сапраўдныя правілы абавязковыя для ўсіх асоб, якія навучаюцца ў каледжы.

1.3. Галоўная мэта Правілаў: спрыяць умацаванню вучэбнай дысцыпліны, рацыянальнага выкарыстання працоўнага і навучальнага часу, павышэнню прадукцыйнасці працы і эфектыўнасці адукацыйнага працэсу, выхаванню навучэнцаў каледжа ў духу свядомага адносіны да працы і навучанні. Працоўная і вучэбная дысцыпліны ў каледжы грунтуюцца на добрасумленным стаўленні навучэнцаў да сваіх працоўных і вучэбных абавязкаў. Захаванне дысцыпліны ў вучобе, беражлівыя адносіны да вучэбна-матэрыяльных каштоўнасцяў, выкананне навучальнага рэжыму і нормаў працы-самыя неабходныя правілы і абавязкі кожнага навучэнца каледжа.

1.4. Сапраўдныя правілы ўключаюць нормы, якія рэгулююць ўнутраны навучальны распарадак каледжа.

1.5. Унутраны распарадак каледжа рэгулюецца як сапраўднымі Правіламі, так і іншымі лакальнымі нарматыўна-прававымі актамі, якія рэгламентуюць унутраны працоўны і навучальны распарадак. У выпадку супярэчнасці паміж імі і сапраўднымі Правіламі прававы прыярытэт належыць апошнім.

1.6. Сапраўдныя правілы зацвярджаюцца дырэктарам пасля ўзгаднення з прафкамам навучэнцаў каледжа.

2. ПАРАДАК ПРЫЁМУ, ПЕРАВОДУ І АДЛІЧЭННЯ НАВУЧЭНЦАЎ

2.1. Парадак прыёму ва ўстанову адукацыі рэгулюецца Правіламі прыёму асоб для атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыі, зацверджанымі Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 07.02.2006 г. № 80 (у рэдакцыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 20.03.2014 г. № 130).

2.2. Падставай узнікнення адукацыйных адносін ва установе адукацыі з'яўляецца дагавор.

2.3. Парадак пераводу, аднаўлення і адлічэння навучэнцаў, якія атрымліваюць сярэднюю спецыяльную адукацыю, рэгулюецца палажэннем, зацверджаным Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 11.07.2011 г. № 941.

3. ПАРАДАК АРГАНІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ

3.1. Адукацыйны працэс пры рэалізацыі праграм сярэдняй спецыяльнай адукацыі арганізуецца па навучальных гадах. Навучальны год пачынаецца 1 верасня.

3.2. Навучальны год пры рэалізацыі адукацыйных праграм сярэдняй спецыяльнай адукацыі дзеліцца на семестры, якія завяршаюцца экзаменацыйнымі сесіямі.

3.3. Працягласць канікул на працягу навучальнага года ўстанаўліваецца не менш за 2 каляндарныя тыдні. Працягласць летніх канікул - не менш за 6 каляндарных тыдняў для навучэнцаў, якія асвойваюць змест адукацыйных праграм сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

3.4. Працягласць вучэбных заняткаў, працягласць перапынкаў паміж навучальнымі заняткамі, рэжым вучэбных заняткаў вызначаюцца статутам установы адукацыі з улікам санітарных нормаў, правілаў і гігіенічных нарматываў і раскладам вучэбных заняткаў, зацверджаных дырэктарам каледжа.

3.5. Для правядзення заняткаў кожны курс дзеліцца на групы ў адпаведнасці з вучэбнымі планамі і зацверджанымі дырэктарам кантынгентам навучэнцаў. Склад груп зацвярджаецца загадам дырэктара.

3.6. Апавяшчэнне аб пачатку і заканчэння кожнага заняткі вырабляецца званком. Уваход навучэнцаў у кабінет пасля званка і прыходу выкладчыка забараняецца. Спазнелыя вучні павінны растлумачыць прычыну спазнення.

3.7. Пасля пачатку заняткаў у навучальных карпусах павінна быць забяспечана цішыня. Недапушчальна перарываць навучальныя заняткі, уваходзіць і выходзіць з кабінета падчас іх правядзення. Падрыхтоўка неабходных дапамог, абсталявання і тэхнічных сродкаў навучання павінна праводзіцца дзяжурнымі да пачатку заняткаў.

3.8. На кожную вучэбную групу заводзіцца журнал навучальных заняткаў ва ўсталяванай форме. Часопіс захоўваецца на аддзяленні і выдаецца выкладчыку для правядзення заняткаў у групе або старасце вучэбнай групы.

3.9. У навучальных лабараторыях, навучальных кабінетах і інтэрнаце вывешваюцца Інструкцыі па ахове працы і мерах бяспекі.

4. АБАВЯЗКІ НАВУЧЭНЦАЎ

4.1. Навучэнцы каледжа абавязаны:

4.1.1. выконваць патрабаванні ўстаноўчых дакументаў, правілаў унутранага распарадку для навучэнцаў, правілаў пражывання ў інтэрнаце, выконваць іншыя абавязкі, якія вынікаюць з заканадаўства, дагавора паміж навучэнцам і каледжам, а таксама з пагаднення паміж адміністрацыяй каледжа і прафсаюзным камітэтам навучэнцаў каледжа;

4.1.2. выконваць у ходзе адукацыйнага працэсу распараджэння, ўказанні і прадпісанні адміністрацыі каледжа і старасты групы;

4.1.3. добрасумленна і адказна ставіцца да засваення зместу адукацыйных праграм, праграм выхавання-авалодваць тэарэтычнымі ведамі, практычнымі навыкамі і сучаснымі метадамі навучання па абранай спецыяльнасці, выконваць ва ўстаноўленыя тэрміны ўсе віды заданняў, прадугледжаных навучальнымі планамі і праграмамі навучання;

4.1.4. выпрацоўваць уменне самастойна папаўняць веды і шырока прымяняць іх на практыцы.

4.1.5. праяўляць добрасумленнасць пры праходжанні ўсіх абавязковых відаў атэстацыі і кантролю ведаў. У тым ліку, не дапускаць выпадкаў:

- выкарыстання на іспытах, заліках, іншых абавязковых атэстацыйных мерапрыемствах навучальных і іншых інфармацыйных матэрыялаў без дазволу выкладчыка;

- прадстаўлення да ацэнкі кантрольных, курсавых і іншых абавязковых пісьмовых работ, аўтарства якіх цалкам або ў значнай меры не належыць атэстуему вучню;

- выкарыстання на іспытах, заліках, іншых абавязковых атэстацыйных мерапрыемствах тэхнічных сродкаў сувязі, іншых спосабаў для несанкцыянаванага атрымання інфармацыі па сутнасці выкананага навучэнцам задання або ўвядзення экзаменатара ў зман адносна асобы атэстуемай навучэнца.

У выпадку выяўлення паказаных фактаў выкладчык ставіць іх у вядомасць адміністрацыю каледжа і адхіляе навучэнца ад удзелу ў атэстацыйным мерапрыемстве;

4.1.6. наведваць навучальныя заняткі ў адпаведнасці з іх раскладам, штодня знаёміцца з карэктывамі, якія ўносяцца ў расклад. Пры няяўцы на заняткі па ўважлівай прычыне навучэнец абавязаны пры першай жа магчымасці паставіць у вядомасць кіраўніцтва групы і ў першы дзень яўкі на заняткі прадставіць дакументы аб прычынах пропуску заняткаў. У выпадку хваробы навучэнец прадстаўляе медыцынскую даведку ўстаноўленага ўзору, выдадзеную лячэбным установай. Калі навучэнец не ўяўляе дакументаў, якія пацвярджаюць паважлівасць прычын пропуску заняткі (спазнення на занятак, сыходу з заняткі да яго заканчэння), то незалежна ад яго тлумачэнняў прычына пропуску лічыцца непаважлівай.

4.1.7. не прапускаць заняткі без уважлівай прычыны;

4.1.8. клапаціцца аб сваім здароўі, імкнуцца да маральнага, духоўнага і фізічнага развіцця і самаўдасканалення;

4.1.9. паважаць гонар і асабістую годнасць выкладчыкаў, іншых работнікаў, а таксама асоб, якія навучаюцца ў каледжы. У тым ліку:

ўставаць пры ўваходзе ў кабінет выкладчыка, адміністрацыі;
не дапускаць дзеянняў, якія перашкаджаюць нармальнаму правядзенню ўсіх відаў вучэбных заняткаў,
не дапускаць выкарыстанне ў прамовы грубых і некарэктных выразаў;
пры зносінах з выкладчыкамі і іншымі работнікамі каледжа быць ветлівымі і тактоўнымі;
выхоўваць у сабе праўдзівасць, стойкасць і патрабавальнасць да сябе.
быць паважлівым да бацькоў, родным і блізкім, састарэлым, дапамагаць ім у жыцці і працы, паважаць правы і абавязкі іншых грамадзян.
4.1.10. кіравацца ў паводзінах агульнапрызнанымі нормамі маральнасці, пастаянна імкнуцца да павышэння агульнай культуры, маральнаму і фізічнаму ўдасканаленню, мець ахайны знешні выгляд;

4.1.11. не дапускаць, у тым ліку ў пазаўрочны час, дзеянняў, за якія заканадаўствам прадугледжана адміністрацыйная або крымінальная адказнасць;

4.1.12. беражліва ставіцца да асабістых дакументаў (білет навучэнца, кніжка паспяховасці і т. п.) у выпадку іх страты неадкладна ставіць пра гэта ў вядомасць адміністрацыю аддзялення;

4.1.13. берагчы маёмасць каледжа, літаратуру і іншыя вучэбна-метадычныя матэрыялы, прымаць меры да прадухілення маёмаснай шкоды каледжу, кампенсаваць матэрыяльную шкоду, прычыненую каледжу ў выніку вінаватых дзеянняў;

4.1.14. рацыянальна выкарыстоўваць энергетычныя і прыродныя рэсурсы, беражліва ставіцца да навакольнага асяроддзя.

4.1.15. няўхільна выконваць правілы па ахове працы, супрацьпажарнай бяспекі.

4.1.16. не дапускаць выпадкаў курэння ў памяшканнях і на прылеглай тэрыторыі, з'яўлення ў каледжы ў стане алкагольнага, наркатычнага або таксічнага ап'янення, а таксама распівання ў памяшканнях і на тэрыторыі каледжа спіртных напояў, ужывання наркатычных або таксічных сродкаў;

4.1.17. выконваць фінансавыя абавязацельствы, вызначаныя ў дагаворы аб падрыхтоўцы спецыяліста на платнай аснове.

4.1.18. быць арганізаванымі, паказваць прыклад у дысцыплінаванасці, ветлівасці і культуры паводзінаў у каледжы, інтэрнаце, грамадстве і дома.

4.2. За невыкананне ўстаноўленых абавязкаў, да вучню ў парадку і на ўмовах, прадугледжаных сапраўднымі Правіламі, могуць прымяняцца ўсе меры дысцыплінарнай адказнасці, аж да выключэння з каледжа. Прымяненне да вучню мер па адхіленні ад заняткаў, у прадугледжаных гэтымі Правіламі ў выпадках, не вызваляе яго ад дысцыплінарнай адказнасці за парушэнне вучэбнай дысцыпліны.

4.3. У кожнай вучэбнай групе прызначаецца стараста З ліку найбольш паспяваючых і дысцыплінаваных навучэнцаў, які працуе ў цесным кантакце з куратарам. Стараста падпарадкоўваецца куратару і праводзіць у сваёй групе ўсе распараджэнні куратара і адміністрацыі.

У функцыі старасты ўваходзіць:

а) пастаянны штодзённы ўлік наведвання ўсіх відаў заняткаў навучэнцамі;

б) прадастаўленне куратару штодня інфармацыі аб няяўцы або спазненні навучэнцаў з указаннем прычыны;

у) назіранне за выкананнем дысцыпліны ў групе, захаваннем вучэбнага абсталявання, інвентару, мэблі;

г) апавяшчэнне навучэнцаў аб змене ў раскладзе заняткаў;

д) прызначэнне на кожны дзень у парадку чаргі дзяжурных па групе.

Распараджэнні старасты ў межах названых вышэй функцый абавязковыя для ўсіх навучэнцаў групы.

5. АДКАЗНАСЦЬ ЗА ПАРУШЭННЕ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ

5.1. Падставамі для прыцягнення навучэнца да дысцыплінарнай адказнасці з'яўляюцца супрацьпраўнае, вінаватае (наўмыснае або па неасцярожнасці) невыкананне або неналежнае выкананне абавязкаў, ускладзеных на яго актамі заканадаўства, устаноўчымі дакументамі і іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі, у выглядзе наступных дзеянняў (бяздзейнасці):

5.1.1. спазнення або няяўкі без паважных прычын на навучальныя заняткі;

5.1.2. парушэнні дысцыпліны ў ходзе адукацыйнага працэсу;

5.1.3. невыканання ў перыяд праходжання практыкі (вытворчага навучання) рэжыму працоўнага часу, вызначанага правіламі ўнутранага працоўнага распарадку адпаведнай арганізацыі;

5.1.4. невыканання без уважлівых прычын законнага патрабавання педагагічнага работніка;

5.1.5. абразы ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу;

5.1.6. распаўсюджвання інфармацыі, якая наносіць шкоду здароўю навучэнцаў;

5.1.7. псуты будынкаў, збудаванняў, абсталявання або іншай маёмасці каледжа;

5.1.8. невыканання (парушэнні) патрабаванняў заканадаўства аб ахове здароўя, пажарнай бяспекі; захоўвання ў навучальных карпусах і інтэрнаце выбухованебяспечных, таксічных рэчываў.

5.1.9. распівання алкагольных напояў, слабаалкагольных напояў, піва, ужывання наркатычных сродкаў, псіхатропных, таксічных і іншых адурманьваючых рэчываў у будынках, інтэрнаце і на іншай тэрыторыі ўстановы адукацыі, альбо з'яўлення ў названых месцах у стане алкагольнага, наркатычнага або таксічнага ап'янення;

5.1.10. курэння (спажывання) тытунёвых вырабаў у навучальным корпусе, інтэрнаце і на тэрыторыі каледжа;

5.1.11. іншых супрацьпраўных дзеянняў (бяздзейнасці).

5.2. За здзяйсненне дысцыплінарнай правіны ўстанаўліваецца дысцыплінарная адказнасць, якая выяўляецца ва ўжыванні да яго мер дысцыплінарнага спагнання.

5.2.1. За здзяйсненне дысцыплінарнай правіны да вучня могуць быць прыменены наступныя меры дысцыплінарнага спагнання:

заўвага;
вымова;
адлічэнне.
Адлічэнне як мера дысцыплінарнай адказнасці можа быць прыменена за:

доўгі адсутнасць (больш трыццаці дзён) без уважлівых прычын на вучэбных занятках (занятках) на працягу навучальнага года;
сістэматычнае (паўторнае на працягу навучальнага года) невыкананне або неналежнае выкананне абавязкаў навучэнцаў, калі да яго раней прымяняліся меры дысцыплінарнага спагнання.
5.2.2. Права выбару меры дысцыплінарнага спагнання належыць дырэктару каледжа.

5.2.3. Навучэнец, прыцягваць да дысцыплінарнай адказнасці, законны прадстаўнік непаўналетняга навучэнца, які прыцягваецца да дысцыплінарнай адказнасці, маюць права:

знаёміцца з усімі матэрыяламі, якія пацвярджаюць віну навучэнца, здымаць з іх копіі;
даваць тлумачэнні і прадстаўляць доказы альбо адмовіцца ад дачы тлумачэнняў;
быць заслуханым у ходзе любога які закранае іх інтарэсы разбору, прысутнічаць на ім;
атрымаць юрыдычную дапамогу ў адпаведнасці з заканадаўствам;
азнаёміцца з загадам аб прымяненні меры дысцыплінарнага спагнання і атрымаць яго копію;
абскардзіць загад аб прымяненні меры дысцыплінарнага спагнання.
Адмова навучэнца даць тлумачэнне ў пісьмовай форме не перашкаджае прымяненню да яго меры дысцыплінарнага спагнання.

5.2.4. Падставамі для прыцягнення навучэнца да дысцыплінарнай адказнасці могуць служыць паведамленні мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, праваахоўных органаў, іншых дзяржаўных органаў і арганізацый, дакладныя запіскі педагагічных і іншых работнікаў каледжа, асоб, якія ажыццяўляюць ахову памяшканняў каледжа.

5.2.5. За кожны дысцыплінарны правіну можа быць прыменена толькі адна мера дысцыплінарнага спагнання.

5.2.6 Прымяненне ў якасці меры дысцыплінарнага спагнання адлічэння да непаўналетняга вучню дапускаецца толькі пасля паведамлення каледжам адпаведнай камісіі па справах непаўналетніх мясцовага выканаўчага і распарадчага органа.

5.2.7. Рашэнне аб прымяненні меры дысцыплінарнага спагнання да вучня прымаецца на падставе матэрыялаў, якія змяшчаюць фактычныя доказы здзяйснення ім дысцыплінарнай правіны.

5.2.8. Навучэнец можа быць прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці не пазней аднаго месяца з дня выяўлення дысцыплінарнай правіны (дзень, калі аб правіне стала або павінна было стаць вядома педагагічнаму работніку ўстановы адукацыі, не лічачы часу хваробы навучэнца, знаходжання яго на вакацыях, у адпачынку). Дысцыплінарнае спагнанне да непаўналетняга вучня можа быць ўжыта не раней чым праз сем каляндарных дзён пасля накіравання апавяшчэння аднаму з яго законных прадстаўнікоў.

5.2.9. Меры дысцыплінарнага спагнання да вучня не могуць быць ужытыя пазней за шэсць месяцаў з дня здзяйснення дысцыплінарнай правіны.

5.2.10 Рашэнне аб прымяненні меры дысцыплінарнага спагнання да вучня афармляецца загадам дырэктара каледжа, у якім павінны ўтрымлівацца звесткі аб учащемся, прыцягваць да дысцыплінарнай адказнасці, аб дасканалым дысцыплінарным правіне, форме віны (намер або неасцярожнасць), доказы віны, указанне меры дысцыплінарнага спагнання.

5.2.11. Загад дырэктара каледжа аб прымяненні меры дысцыплінарнага спагнання аб'яўляецца вучню з подпісам на працягу трох каляндарных дзён.

5.2.12. У тэрмін, устаноўлены для аб'явы загаду аб ўжыванні меры дысцыплінарнага спагнання, не ўваходзіць час хваробы навучэнца, знаходжання яго на вакацыях, у адпачынку.

5.2.13. Каледж на працягу пяці каляндарных дзён з дня прыцягнення да дысцыплінарнай адказнасці непаўналетняга навучэнца інфармуе аб гэтым у пісьмовай форме аднаго з яго законных прадстаўнікоў.

5.2.13. Звесткі аб прымяненні меры дысцыплінарнага спагнання заносяцца ў асабістую справу навучэнца.

5.2.14. Навучэнец лічыцца не прыцягваўся да дысцыплінарнай адказнасці, калі на працягу аднаго года з дня прымянення да яго меры дысцыплінарнага спагнання ён не будзе паўторна прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці. Пры гэтым дысцыплінарнае спагнанне пагашаецца аўтаматычна без выдання загаду.

5.2.15. Дырэктар каледжа, які ўжыў меру дысцыплінарнага спагнання да вучня, мае права зняць яе датэрмінова па ўласнай ініцыятыве або просьбе навучэнца.

5.2.16. Датэрміновае зняцце дысцыплінарнага спагнання афармляецца загадам дырэктара каледжа.

5.2.17. Датэрміновае спыненне адукацыйных адносін па ініцыятыве вучня, законнага прадстаўніка непаўналетняга навучэнца ажыццяўляецца:

у выпадку пераводу навучэнца ў іншую ўстанову адукацыі;
па ўласным жаданні.
5.2.18. Датэрміновае спыненне адукацыйных адносін па ініцыятыве каледжа ажыццяўляецца ў выпадку:

непаспяховасці па трох і больш вучэбных дысцыплінах, практыцы;
неліквідацыі акадэмічнай запазычанасці ва ўстаноўленыя тэрміны;
непраходжання выніковай атэстацыі без уважлівых прычын;
невнесения платы за навучанне ў тэрміны, прадугледжаныя актамі заканадаўства або пагадненнем бакоў;
сістэматычнага (паўторнага на працягу навучальнага года) невыканання або неналежнага выканання абавязкаў навучэнцам, калі да яго раней ужываліся меры дысцыплінарнага спагнання;
5.2.19. Навучэнец мае права здаваць экзамен па прадмеце таго выкладчыку, які вёў прадмет або камісіі ў складзе 2-3 выкладчыкаў.

5.2.20. Пытанні аб допуску навучэнцаў да здачы экзаменаў, якія маюць нездавальняючыя ацэнкі, вырашае адміністрацыя каледжа.

5.2.21. Навучэнцы, залічаныя ў каледж і не прыступілі да заняткаў без уважлівых прычын на працягу 30 дзён пасля пачатку навучальнага года, выключаюцца з ліку навучэнцаў каледжа.

5.2.22. Пераздача экзаменаў за семестр дазваляецца два разы: першы-выкладчыку, другі-камісіі ў складзе двух-трох выкладчыкаў.

5.2.23. Парушэнне правілаў унутранага навучальнага распарадку, правілаў пражывання ў інтэрнаце, пропускаў у колькасці 4 гадзін і больш без паважных прычын, непаспяховасць навучэнца разглядаецца на пасяджэнні Савета прафілактыкі.

6. ЗААХВОЧВАННЯ ЗА ПОСПЕХІ Ў ПРАЦЫ І ГРАМАДСКАЙ ПРАЦЫ

6.1. За высокія поспехі ў вучобе, актыўны ўдзел у грамадскім жыцці каледжа для навучэнцаў ўсталёўваюцца наступныя меры заахвочвання:

ўзнагароджанне Граматай;
занясенне на дошку «лепшы навучэнец»;
ўзнагароджанне грашовай прэміяй або каштоўнымі падарункамі;
напісанне падзячнага пісьма бацькам
6.2. Заахвочванне аб'яўляецца загадам дырэктара па ўзгадненні з прафкамам навучэнцаў. Выпіска з загаду захоўваецца у асабістай справе навучэнца.

7. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

7.1. Змены і дапаўненні ў Правілы ўнутранага распарадку могуць уносіцца калектывам па прадстаўленні адміністрацыі і прафсаюзнага камітэта ў сітуацыі, калі яны не супярэчаць дзеючаму заканадаўству.

7.2. Правілы ўнутранага распарадку вывешваюцца ў навучальнай установе для ўсеагульнага азнаямлення навучэнцамі каледжа